Løvenstadtunet – 32 boenheter og dagsenter for demente

Byggherre: Rælingen kommune ved Rådmannskontoret
Omfang: Ca 150 mill kroner
Byggetid: Mai 2015 – oktober 2016
Oppdragets art: Prosjektledelse og byggeledelse

Rælingen kommune har besluttet at det skal etableres et senter for demente på Løvenstad med 32 boenheter og dagsenter for inntil 30 personer. Prosjektet er en kombinasjon av ombygging av storkjøkken, vaskeri og personalgarderober i eksisterende Løvenstadtunet bo- og omsorgssenter, samt nybygg som skal forbindes med eksisterende omsorgssenter via en innvendig passasje. Flere funksjoner som finnes i Løvenstadtunet i dag skal sambrukes i nybygget. Nybygget utgjør omtrent 2 250 m2. Nybygget skal etableres med mulighet for utvidelse med 8 boenheter på et senere tidspunkt. Det etableres to parkeringsplan i nybygget, totalt går nybygget over 5 plan, med mulig utvidelse i et sjette plan.

Prosjektet omfatter opparbeidelse av infrastrukturanlegg fram til tomt, med klargjøring av tomt, samt bygningstekniske og tomtetekniske arbeider for komplett anlegg. I tilknytning til oppføringen av nybygget, skal det føres frem nye hovedledninger for vann, spillvann og overvann.

Prosjektet gjennomføres som en totalentreprise. Sommeren 2015 ble brukt til sprengningsarbeid, der omtrent 17 000 m3 sprengstein er transportert bort. Oppfølgingen av byggeplassen er krevende med tanke på SHA siden det er flere «sårbare» naboer i umiddelbar nærhet til byggeplass og transportvei. Blant naboene er barneskole, to barnehager, omsorgsleiligheter og eksisterende omsorgssenter som alle er i full drift i hele byggeperioden. Dette krever nøye planlegging og tett oppfølging. Stema Rådgivning har både KP- og KU-ansvaret i prosjektet.

image004