Media City Bergen

Byggherre: Entra Eiendom AS
Omfang: 45.000 m2
Byggetid: Mars 2013 – 2017
Oppdragets art: Prosjektledelse

Media City Bergen vil samlokalisere de største mediene i byen. Visjonen er å skape et internasjonalt ledende miljø for innovasjon og kunnskapsutvikling innenfor mediefeltet gjennom å koble ulike medie-, teknologi-, utdannings- og forskningsmiljøer. Bygget vil ha kapasitet på ca. 1500 arbeidsplasser og inneholder kontorer, spesialfunksjoner for medievirksomhet, møterom, restaurant, lager, parkering og varemottak.