Middelthunet

FAKTA

Vår rolle: Byggeledelse
Oppdragsgiver: M17 Utvikling AS via OBOS Prosjekt AS
Oppdragets varighet: April 2020 – desember 2022
Entrepriseform: Totalentreprise
Total prosjektkostnad: 1,25 milliard kroner
Størrelse: BTA 45500m2


OM PROSJEKTET
Prosjektet Middelthunet (Middelthuns gate 15-17) grenser mot Middelthunsgate, Fabrikkgata og Fonteneplassen og er på Nordeas gamle hovedkontor på Majorstuen. Middelthunet består av tre bygg over en parkeringskjeller, og har et totalareal på 45.500 kvadratmeter (BTA) inkludert næringsarealer og en barnehage, næringsareal og barnehagen utgjør ca. 2.000 kvadratmeter. Byggen har 10, 12 og 14 etasjer.

Det er til sammen 329 leiligheter med høy standard og kvalitet og størrelsen variere fra 43 til 390 kvadratmeter. Det etableres felles takterrasse på bygg A og bygg C. Alle leiligheter leveres med smarthussystem.

Råbygg er i all hovedsak plassøpt betong, yttervegger i puss (STO-system el. tilsvarende) , plater- og trekleding. Balkongdekker består av prefabrikkerte elementer, rekkverk i glass og aluminium. Våtrom blir levert som ferdige våtromsmoduler som plasseres etter hvert som råbygg kommer på plass.

VÅR ROLLE
Byggeledelse.

  • Prosjektgjennomgang
  • Økonomisk oppfølging
  • Kontroll i gjennomføringsfasen
  • Gjennomgang av FDV