Modulhus

Byggherre: Fredrikstad kommune
Omfang: 2,6 mill kroner
Byggetid: September 2015 – desember 2015
Oppdragets art: Prosjektledelse

Det er et stort behov for kommunale utleieboliger i Fredrikstad. Kommunen har en rekke tomter som står urørt i påvente av regulering, bevilgning med mer. For å kunne benytte disse tomtene midlertidig og tilby raske og fleksible løsninger ønsker kommunen å kjøpe eller leie modulhus. Det blir tatt sikte på en større rammeavtale, og et pilotprosjekt med innkjøp av to modulhus er igangsatt. Prosjektet leverer to etterlengtede boliger og henter samtidig erfaring til å gjennomføre en god kontrahering av rammepartner.

Stema rådgivning har ledet prosjektet gjennom skisse- og forprosjekt og leder prosjektet videre i gjennomføringsfasen. Ecocube vant tilbudskonkurransen og besørger arkitekt og ansvarlig søker i tillegg til å inneha funksjonen som totalentreprenør.

Et verdig botilbud har vært i fokus siden prosjektstart, et fokus som gir ekstra utfordringer med denne type boliger. Forprosjekt og kontrahering har vært grundige prosesser og det ble lagt stor vekt på løsningsforslag i kontraheringen. Spesielt for boligene er fasadene og uteplassene som enkelt lar seg pakke sammen for transport, bad med flyttbare vegger og vakumisolasjon for arealeffektivitet. Det benyttes samme type innredning som brukt i cabincruisere og yachter som er beregnet på røff behandling og bevegelse under transport.

modul