NAV Fredrikstad

NAV Fredrikstad og ARK Østfold

FAKTA

Vår rolle Prosjektleder
Oppdragsgiver Fredrikstad kommune/ NAV Østfold
Oppdragets varighet 2016 – 2018
Entrepriseform
Total prosjektkostnad Prosjektverdi: Årlige leiekostnader 11.700.000, totalt 117.000.000 (10år) – 234.000.000 (20år)
Kontraktens verdi Ca. 2,5 mill.
Størrelse 5000m2.

OM PROSJEKTET
Nybygg med nye lokaler for NAV Fredrikstad og ARK Østfold. Med dette er NAV Fredrikstad Norges nest største NAV-kontor. Kontorlokaler med 220 arbeidsplasser, konferanseavdeling og publikumsmottak på 5000 m2. Prosjektet er et pilotprosjekt for NAV basert på prinsipper for Aktivitetsbaserte arbeidsplasser.

Prosjektets formål er å sikre gode fremtidige lokaler for Nav Fredrikstad og Nav ARK Østfold:

  • Utarbeide analyse av dagens og fremtidig arealbehov og arbeidsmønster.
  • Utarbeide fullt konkurransegrunnlag
  • Forhandling med tilbydere av nye lokaler
  • Brukerprosess med tett dialog med brukergruppe og arbeidsgrupper
  • Involvering av interessenter og koordinering av innspill
  • Oppfølging av utleier, arkitekt og rådgivere i prosjekteringsfasen og byggefasen
  • Flytting og etablering av Nav Fredrikstad og Nav ARK Østfold i nye lokaler
  • Avlevering av dagens lokaler

VÅR ROLLE
Prosjektledelse

Tiltakshavers representant som prosjektleder, med ansvar for styring og koordinering av alle faser og team i prosjektet, behovskartlegging, brukerprosess, konkurransegrunnlag, budsjett og fremdrift, oppfølging av kontrakter og byggeprosess.

NAV Fredrikstad
NAV Fredrikstad
NAV Fredrikstad