Nye Ogna skole

Stema Rådgivning har prosjektledelse for nye Ogna skole i Hå kommune. Vedtatt prosjektkostnad er 193 mill. og skolebygget skal være klart til bruk i januar 2018. Den gamle skolen rives (se bilde) og det bygges ny 1.- 10. skole, med liten flerbrukshall og kombinert helsestasjon for 300 elever. Prosjekteringsfasen startet sommeren 2015, midlertidige skolelokaler var på plass i desember 2015 og rivning av Ogna skole startet i januar 2016.

20160307-Ogna-skole-UTOMHUS

20160307-Ogna-skole-SKOLEGATA

20160307-Ogna-skole-ATRIUMSHAGE

20160307-Ogna-skole-ANKOMST

Ogna skole