Nye Tøyenbadet

FAKTA

Vår rolle Prosjekteringsledelse, prosjektledelse, byggeledelse, KU
Oppdragsgiver Kultur- og idrettsbygg Oslo KF
Oppdragets varighet Oktober 2018 – august 2023
Entrepriseform Hovedentreprise med sidestilte entrepriser
Total prosjektkostnad 1400 millioner kroner
Størrelse Ca. 500 mill.
Vår kontraktsverdi Ca. 8 mill.
Størrelse Ca. 16 000m²

OM PROSJEKTET
Prosjektet Nye Tøyenbadet omfatter riving av eksisterende bad og etablering av et nytt, større og moderne badeanlegg med fasiliteter både innendørs og utendørs, samt en flerbrukshall.

Badeanlegget skal inneholde:
• Et 50×25 meter konkurransebasseng tilrettelagt for gjennomføring av norgesmesterskap. Dette bassenget vil også kunne deles opp i seksjoner ved hjelp av heve- og senkebunn.
• Et eget stupebasseng på 12×13 meter med 1, 3 og 5 meter stupetårn
• Varmtvannsbasseng med HC-tilpasning
• Et barnebasseng på 400 m2 som vil gå fra innendørs, gjennom fasaden og ut. Deler av utedelen vil være helårsåpen. Barnebassenget vil være delt opp i ulike seksjoner med benker, sklier, og ulike dybder.
• Innendørs sklie
• Et utebasseng på 25×12,5 meter
• Utendørs stupebasseng på 12×13 meter med 1, 3 og 5 meter stupetårn
• Utendørs sklie
• Kafé
• Flerbrukshall med full håndballbanestørrelse
• Tribuner både til flerbrukshall og konkurransebasseng

Arkitektens visjon for bygget, samt byggherrens ønske om bruk av tre, har resultert i et design som skal minne om en paviljong i parken. Dette kommer til syne gjennom en glassfasade i 11 meters høyde som strekker seg rundt hele bygget og en takkonstruksjon som består av boksbjelker i massivtre. En illustrasjon av hvordan dette vil se ut kan sees på neste side.

Boksbjelker kjenner vi fra brobygging, men har ikke tidligere blitt bygget i tre. Dette gjør at prosjekteringen til dels bærer preg av nyutvikling. Med dimensjoner på 4 meters høyde, 45 meters spenn og en vekt på 50 tonn vil boksbjelkene også gi bygget et eget særpreg og en monumentalitet.

De store glassarealene i kombinasjon med gjeldende krav til inneklima i badeanlegg utløser stort fokus på løsninger i alle detaljer, både innen byggeteknikk og øvrige tekniske fag.

Alt dette er med på å gjøre bygget til et komplekst, utfordrende og meget spennende prosjekt.

Nye Tøyenbadet


Nye Tøyenbadet – Illustrasjon hovedinngang Asplan Viak