Økern Portal

I 2021 står Oslos mest fremtidsrettede bygg klart på Økern

FAKTA

Vår rolle Byggherrens prosjektorganisasjon herunder Prosjektdirektør, assisterende prosjektdirektør, prosjektkoordinater prosjektledere, assisterende prosjektledere, prosjekteringsleder og KP, KU og miljørådgiver.
Oppdragsgiver Oslo Pensjonsforsikring
Oppdragets varighet 2018 –
Entrepriseform Samspillsentreprise – Totalentreprise
Total prosjektkostnad Over 2 mrd
Størrelse Cirka 80 000 m2

Økern Portal blir Oslos mest unike næringsbygg, et sted der næring og nærmiljø møtes – en ny tenkemåte i Norge. Bygget huser både arbeidsliv og byliv, med servicearealer, markedsgate og hotell, og pulserer fra morgen til kveld.

80 000 kvadratmeter store Økern Portal er mye mer enn et kontor-, næringsbygg og hotell. Det skal bli en naturlig del av bylivet i Hovinbyens sentrum, Økern. Samtidig som bygget huser tilpassede og fleksible kontorlokaler og arbeidssoner blir det et naturlig samlingssted for lokalbefolkningen. Folk inviteres inn i bygget og byggets uteområder, og kan bruke det til fritid, daglige tjenester og rekreasjon.

Ambisjonen er å skape en destinasjon med landsbyens fellesskap og storbyens mangfold, for arbeidstakere og beboere.

ENERGI OG MILJØ
Økern Portal skal bli et bygg med høye miljøambisjoner og gode fremtidsrettede løsninger – et bærekraftig fellesskap mellom næring og nærmiljø. Økern Portal oppfyller alle krav til et moderne kontorbygg. Teknisk infrastruktur skal bygges med og for kommende smartbygg applikasjoner.

Bygget skal BREEAM-NOR Excellent sertifiseres for å redusere forbruk av ressurser.

Det vil bidra til
• En bærekraftig forvalting av ressurser
• En fremtidsrettet strategi basert på klimaendringer og samfunnsansvar,
• Imøtekomme framtidig myndighetskrav, lover og forskrifter
• Interessenters ønsker, krav og behov
• Robusthet, fleksibelt og lavere vedlikeholdskostnader

Dette skal oppnås ved hjelp av
• Gjennom miljøvennlig og fremtidsrettet energiforsyning
• Bruk av Energieffektivie løsninger
• Fleksibilitet i innredning
• Integrerte tekniske systemer
• Vurdere helhet i løsninger ved valg av materialer, tekniske systemer og energiforsyning
• Følge retningslinjene til «Initiativ for etisk handel»
• Eiendomssektorens veikart mot 2050
• Sosial bærekraft for nærmiljøet
• Krav til EPD i alle anbudsdokumenter

VÅRE ROLLER
Prosjektdirektør

På vegne av og i samarbeid med OPF styres og drives overordnede prosesser frem vedrørende:
• Forprosjekt
• Tilbud entreprise
• Leietakertilpasninger/avtaler i samarbeid med Malling
• Prosjektering
• Oppstart grunn/riving og byggefase i samarbeid med Vedal Utvikling.
• Overordnet ansvar i forbindelse med samspillsentreprisen og følgende totalentreprise

Assisterende prosjektdirektør
Bistå Prosjektdirektør- fordelt på overnevnte punkter
Prosjektledere
Assisterende prosjektledere
Prosjektkoordinator
Prosjekteringsleder
KU

Nettsted – okernportal.no

Økern Portal Økern PortalØkern PortalØkern Portal

Økern Portal