Økern Portal

«I 2021 står Oslos mest fremtidsrettede bygg klart på Økern»

FAKTA
Vår rolle:
Byggherrens prosjektorganisasjon herunder Prosjektdirektør, assisterende prosjektdirektør, prosjektkoordinater prosjektledere, assisterende prosjektledere, prosjekteringsleder og KP, KU og miljørådgiver.
Oppdragsgiver: Oslo Pensjonsforsikring
Oppdragets varighet: 2018 –
Entrepriseform: Samspillsentreprise – Totalentreprise
Total prosjektkostnad: Over 2 mrd
Størrelse: Cirka 80 000 m2.

Økern Portal blir Oslos mest unike næringsbygg, et sted der næring og nærmiljø møtes – en ny tenkemåte i Norge. Bygget huser både arbeidsliv og byliv, med servicearealer, markedsgate og hotell, og pulserer fra morgen til kveld.

80 000 kvadratmeter store Økern Portal er mye mer enn et kontor-, næringsbygg og hotell. Det skal bli en naturlig del av bylivet i Hovinbyens sentrum, Økern. Samtidig som bygget huser tilpassede og fleksible kontorlokaler og arbeidssoner blir det et naturlig samlingssted for lokalbefolkningen. Folk inviteres inn i bygget og byggets uteområder, og kan bruke det til fritid, daglige tjenester og rekreasjon.

Ambisjonen er å skape en destinasjon med landsbyens fellesskap og storbyens mangfold, for arbeidstakere og beboere.

ENERGI OG MILJØ
Økern Portal skal bli et bygg med høye miljøambisjoner og gode fremtidsrettede løsninger – et bærekraftig fellesskap mellom næring og nærmiljø. Økern Portal oppfyller alle krav til et moderne kontorbygg. Teknisk infrastruktur skal bygges med og for kommende smartbygg applikasjoner.

Bygget skal BREEAM-NOR Excellent sertifiseres for å redusere forbruk av ressurser.

Det vil bidra til
• En bærekraftig forvalting av ressurser
• En fremtidsrettet strategi basert på klimaendringer og samfunnsansvar,
• Imøtekomme framtidig myndighetskrav, lover og forskrifter
• Interessenters ønsker, krav og behov
• Robusthet, fleksibelt og lavere vedlikeholdskostnader

Dette skal oppnås ved hjelp av
• Gjennom miljøvennlig og fremtidsrettet energiforsyning
• Bruk av Energieffektivie løsninger
• Fleksibilitet i innredning
• Integrerte tekniske systemer
• Vurdere helhet i løsninger ved valg av materialer, tekniske systemer og energiforsyning
• Følge retningslinjene til «Initiativ for etisk handel»
• Eiendomssektorens veikart mot 2050
• Sosial bærekraft for nærmiljøet
• Krav til EPD i alle anbudsdokumenter

VÅRE ROLLER
Prosjektdirektør

På vegne av og i samarbeid med OPF styres og drives overordnede prosesser frem vedrørende:
• Forprosjekt
• Tilbud entreprise
• Leietakertilpasninger/avtaler i samarbeid med Malling
• Prosjektering
• Oppstart grunn/riving og byggefase i samarbeid med Vedal Utvikling.
• Overordnet ansvar i forbindelse med samspillsentreprisen og følgende totalentreprise

Assisterende prosjektdirektør
Bistå Prosjektdirektør- fordelt på overnevnte punkter
Prosjektledere
Assisterende prosjektledere
Prosjektkoordinator
Prosjekteringsleder
KU

Økern Portal

Økern Portal

Økern Portal

Økern Portal

Økern Portal