Oslo Havn KF – Skur 84

Byggherre: Oslo Havn KF
Omfang: 68 millioner
Byggetid: 2011 – 2013
Entrepriseform: Hovedentreprise
Oppdragets art: Byggeledelse

Nytt servicebygg for Oslo Havn KF står klart til bruk på Sjursøya. Med sin moderne utforming, skiller Skur 84 seg markant ut fra
øvrig bygningsmasse, og bidrar forhåpentligvis til å sette en ny standard for fremtidige kommunale bygg i havneområdet.
De 2.150 kvm er fordelt over tre etasjer og inneholder verksteds- og smørehaller, garasjer, administrasjonsdel med inntil 24 kontorplasser og kantine- og personalfasiliteter.  I prosjektet lå det også etablering av geobrønner, som via en energisentral i kjeller i nabobygget skal forsyne begge byggene med
miljøvennlig energi.
Linjene og prikkene i betongfasaden skal symbolisere seismiske signaler, mens de diagonale skal illudere lyset fra fyrlykter.

Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien

Oslo havn
Oslo havn