Søreide skole

Byggherre: Bergen kommune
Omfang: 6382 m2
Byggetid: Start oktober 2010, ferdigstillelse oktober 2013
Entrepriseform: OPS prosjekt, en fase med samspillentreprise
Oppdragets art: Prosjektledelse

Nye Søreide skole er en baseskole for 600 elver fra 1. til 7. trinn. Bygget har en etasje under bakkenivå med flerbrukshall, garderober, teknisk rom og spesialrom for sløyd og tekstil. Skolen er bygget som passivhus og plasseres i energiklasse A. I tillegg tilfredsstiller bygget kravene i Tid for Tre og Fremtidens byer, og skal BREEAM sertifiseres.

Søreide skole