Statens Vegvesen / Jernbaneverket

Byggherre: Statens Vegvesen / Jernbaneverket
Omfang: Gardermoen – Biri
Byggetid: Start mars 2010, ferdigstillelse 2014
Entrepriseform:
Oppdragets art: Prosjekteringsledelse, SHA, KU-rollen og KP-rollen