T3 Flesland – Ny Terminal

Byggherre: Avinor
Omfang: Ny Terminal på 63.000 kvadratmeter
Byggetid: 2012-AUG 2017
Oppdragets art: Byggeledelse ved delte entrepriser

bergen-lufthavn-flesland-2017

Løsningen på kapasitetsutfordringene ved Bergen lufthavn, Flesland ble å bygge en helt ny flyterminal – T3. Etablering av tomt startet i 2012, og har omfattet fjerning av 1 million kubikkmeter fjell fra Lilandshaugen. I tillegg til selve byggegropen ble det etablert et helt nytt veisystem og arealer til bybanetrasè, nye flyoppstillingsplasser og støyvoller langs rullebanen.

Byggingen av en moderne og fleksibel ny flyterminal, startet i 2014. Selve byggeperioden for det 63 000 kvadratmeter store bygget har vært på to år. Innvendige arbeider, tekniske installasjoner og testing pågikk fram til den nye flyterminalen åpnet 17.august 2017. Da fikk Bergen lufthavn, Flesland ha en kapasitet på inntil 10 millioner reisende per år. Bygget har blitt et praktbygg som hele Vestlandet kan være stolte av. Dette har Stema Rådgivning fått være så heldige å få tatt del i.

fles-a

Stema Rådgivning sitt engasjement på T3-Flesland

Stema Rådgivning har siden 2012 vært engasjert med byggeledelse for T3, Ny terminal Flesland. Vi har på det meste vært 7 byggeledere og har hatt / har følgende kontrakter under oppfølging:

 • K-80300: Oppføring av ny byggherrerigg. Entreprenør Stord Innkvartering, kontraktsum ca. 20 mill.
 • K-80301: Tett bygg ny terminal. Oppfølging og koordinering av råbygg og stål- og betongkonstruksjoner. Her har Stema hatt 2 byggeledere fordelt på forskjellige fag. Entreprenør LAB AS, Kontraktsum 750 mill.
 • K-80302: Innvendige arbeider. Oppfølging av alle innvendige arkitektfag og den nødvendige koordineringen rundt de og tekniske fag. Entreprenør: Hent. Kontraktsum: 325 mill.
 • K-80306: El-anlegg på T3. Oppfølging og koordinering av utførelsen av entreprisen elanlegg ved T3. Entreprenør: FNG gruppen. Kontraktsum 208 mill.
 • K-80401: Masseflytting. Første kontrakt under utførelse relatert til T3. I hovedsak sprenging og masseflytting. I overkant av 1,2 millioner m3 fjell ble sprengt og flyttet på i underkant av ett år. Entreprenør Vassbakk & Stol, kontraktsum 250 mill.
 • K-80404 Utenomhusarbeider. Oppfølging og koordinering av ferdigstilling av trafikkforplass og tilkomstveier til T3. Entreprenør Drange Maskin AS. Kontraktsum 57 mill.
 • Stema Rådgivning har også hatt rollen som fremdriftsbyggeleder og RTB-byggeleder ved T3.
 • K-80402: Betongkonstruksjoner. Bygging av øvre trafikk-forplass på østside av ny terminal. Kontrakten består av 270m lang slakkarmert bro inklusiv landkar og ramper i begge ender. Entreprenør PEAB AS, kontraktsum 70 mill.
 • K-80451: Taksebaner og flyoppstillingsplasser knyttet til ny terminal. Entreprenør Vassbakk & Stol, kontraktsum 64 mill.
 • K-80452: Elektro på Flyside. Etablering av nye føringsveier, kummer, banelys og skilt for nye taksebaner og flyoppstillingsplasser. Entreprenør Intertec AS, kontaktsum 12 mill.
 • K-80453: Rivning og fjerning av bygninger. SAS driftsbygg og Speditørbygget. Disse måtte for å gi plass til ny terminal. Entreprenør AF-Decom, kontraktsum 5 mill.
 • K-80455: Rammeavtale asfalt. Legging av asfaltarealer knyttet mot ny terminal. Entreprenør Lemminkainen AS. Kontraktsum 28 mill.

fles-b

fles-c

fles-d

fles-e