Park Inn

Utvidelse Park Inn Hotel Gardermoen

FAKTA
Vår rolle: Prosjektledelse
Oppdragsgiver: Avinor / Hotell Østre AS
Entrepriseform: Totalentreprise
Størrelse: 11.500 m2

OM PROSJEKTET
Prosjektet omfatter utvidelse av eksisterende hotell på Oslo Lufthavn Gardermoen med 289 nye hotellrom fordelt over 10 plan og 11.500 m2.

Den nye hotellfløyen kobles på eksisterende hotell og infrastruktur fra eksisterende bygg videreføres. Det etableres teknisk rom i underetasje og i øverste plan, primært for ventilasjon. Prosjektet gjennomføres med eksisterende hotell i drift.

Etablering av riggplass for totalentreprenøren er et prosjekt i prosjektet, med flytting av taxi- og bussdepot med tilhørende teknisk utstyr.

Utomhusarealene vies ekstra oppmerksomhet og får en parkmessig fin utførelse.

ENERGI OG MILJØ
Det stilles strenge krav til energi og miljø i prosjektet. Bygget skal ikke Breeam-sertifiseres, men mange av kravene fra Breeam er videreført.

Oslo lufthavn Gardermoen stiller strenge krav til byggeprosessen med hensyn på ytre miljø.

VÅR ROLLE
Prosjektledelse

Totalansvar for prosjektet fra forprosjekt, via anskaffelse og gjennomføring, til overtagelse og prøvedrift. Rapporterer direkte til utbyggingssjef og byggeier Hotell Østre AS.

Park Inn