Vega scene

Vega scene vant Oslo bys arkitekturpris 2019. Juryen trakk spesielt frem at Vega Scene er svært bærekraftig i bred forstand; både økonomisk, sosialt og miljømessig.

Vega scene

Vår rolle Prosjekteringsleder og SHA-koordinator i prosjekteringsfasen
Oppdragsgiver Urbanium AS
Oppdragets varighet 2016 – 2018
Entrepriseform Totalentreprise
Total prosjektkostnad Entreprisekost ca. 100 mill. eks mva
Størrelse Ca. 3500 m2OM PROSJEKTET

Vega scene er et nytt kino- og teaterbygg i Oslo. Bygget inneholder en teatersal, tre kinosaler, debattsal, snackbar samt publikumsfasiliteter og kontorer. Det er oppført arealeffektivt som et lavkostbyggeri for å minimere leiekostnader.

Vega scenes fasade og profil vekker oppsikt i det historisk sett røffe og upolerte området Hauskvartalet. Dette området er regulert til et «byøkologisk kulturkvartal”, og for å oppfylle denne ambisjonen måtte byggets femte fasade, taket, også utnyttes maksimalt. Dette resulterte i et blågrønt tak som kan lagre store mengder overvann i inntil 24 timer, mens vannet dreneres ned i avløpsnettet. Dette reduserer belastningen på overfylte rør, som gjerne er kilde til flom og oversvømmelser. Taket beplantes med truede plantearter og blir etablert med insektshotell.

Bygget fungerer som en del av det offentlige rom og som en møteplass for mennesker fra alle deler av samfunnet. Bygget er laget slik at det åpner seg mot omgivelsene og eksponerer innholdet.

ENERGI OG MILJØ

Vega Scene er et bygg med høyt ambisjonsnivå innen miljø. Det er et kraftfullt og ringvirkende kulturbygg som skal favne bredt med nyskapende innhold:

  • Det første rene kulturhuset med BREEAM-NOR sertifisering Very good.
  • Bygg med økologisk profil med samspill mellom bygg og natur
  • Blågrønt tak, BlueProof-takbelegg fra Protan
  • Beplantning, samt forskningsarena for truede plantearter, på byggets tak. Dette i samarbeid med Norsk institutt for bioøkonomi.
  • Det blågrønne taket kan bidra til det økologiske avtrykket til bygget, og både støtte og utvikle byens artsmangfold.

VÅR ROLLE

Prosjekteringsledelse og koordinator i prosjekteringsfasen