Voss knutepunkt

Voss knutepunkt

FAKTA

Vår rolle Prosjektledelse, KP/KU
Oppdragsgiver Bane Nor Eiendom
Oppdragets varighet Mai 2020 – januar 2022
Entrepriseform Totalentreprise
Total prosjektkostnad 222 millioner kroner
Størrelse 11 700 m2 BTA

 
OM PROSJEKTET
Voss knutepunkt omfatter et stort nærings -og kontorbygg fordelt på 6 etasjer, like ved Voss jernbanestasjon og Scandic hotell Voss. Prosjektet er siste byggetrinn av flere langs jernbanen på Voss.

I de øverste etasjene fra plan 6 ned til plan 2, etableres det kontorfasiliteter for leietakere, plan 1 vil inneholde bla. trimrom, garderober, cafe, oase og vrimlerom. Plan U1 vil inneholde tekniske rom, parkering, lager, ladestasjoner for El-bil og El-sykkel mm.

Utomhus område skal være av høy standard og ha løsninger, materialbruk, konstruksjoner og møblering med lang levetid. Det vil etableres benker, grøntarealer med «grønne øyer», stor amfitrapp opp til inngangsnivå og cafe med uteservering.

Bygget er prosjektert av Nordic Office of Architecture As i samarbeid med Multiconsult As.
Totalentreprisen utføres av Consto As.
 
ENERGI OG MILJØ
Voss knutepunkt skal være et BREEAM prosjekt, og skal BREEAM sertifiseres med klassifisering «Very Good». I pre-analysen ligger prosjektet innenfor klassifiseringsnivået med god margin og ser på dette som gjennomførbart.

Energiforsyning til bygget vil basere seg hovedsakelig på vannbåren varme med radiatorer, samt balansert ventilasjon med en gjennomsnittlig varmegjenvinning på 82 %.

Siden Voss knutepunkt skal BREEAM sertifiseres er det en del krav som skal oppfylles for å nå målene for klassifiseringsnivå «Very good». Det skal blant annet etableres ladestasjoner for El-bil og El-sykkel mm. Med klassifiseringen very good vil Voss knutepunkt sitt energimerke ligge på en mørkegrønn C.

Voss knutepunkt skal i tillegg til BREEAM, tilfredsstille passivhus standard.

I byggefasen har Bane Nor eiendom ambisjoner i prosjektet om å holde en fossilfri byggeplass.
 
VÅR ROLLE
Prosjektledelse og KP/KU-rollene

Stema har fått i oppdrag å bistå Bane Nor Eiendom som byggherrens representant for prosjektledelse, SHA-koordinator for utførelse og SHA-koordinator for prosjekterende.

Stema har også bistått oppdragsgiver under anbudsfase og valg av totalentreprenør.