Waldemar C. Brøggers hus

Rehabilitering av Waldemar C. Brøggers hus

FAKTA

Vår rolle Byggeledelse
Oppdragsgiver Universitetet i Oslo
Oppdragets varighet 2019 –
Entrepriseform Totalentreprise
Total prosjektkostnad Budsjett 278 mill. Entreprisekontrakt på ca. 110 mill.
Størrelse 8250 m2

OM PROSJEKTET
Brøggers hus (Geologisk museum) på Tøyen – Totalrehabilitering av hele bygget. Bygget er opprinnelig oppført i 1911-1917. Bygningen får nytt publikumsbibliotek i kjelleren og et nytt garderobeanlegg som vil ha plass til å ta imot de mange barnehagene og skoleklassene som hvert år besøker Botanisk hage. Bygningen skal også være arbeidsplass for ansatte fra Naturhistorisk museum som jobber med utstillingene. Bygningen er fredet. Fredningen omfatter eksteriøret, og interiøret i 1.-3. etasje. Oppfølging av totalentreprisen samt andre sideentrepriser tilknyttet prosjektet.

ENERGI OG MILJØ
Den ferdig rehabiliterte bygningen skal sertifiseres til BREEAM In-Use, et miljøsertifiseringssystem for bygninger i drift. Sertifiseringen stiller krav til driftskostnader, energiforbruk og reduserte miljøbelastninger i eksisterende yrkesbygninger.

VÅR ROLLE
Byggeledelse

Oppfølging av totalentreprisen samt andre sideentrepriser tilknyttet prosjektet.

Waldemar C. Brøggers hus