Ytre Enebakk skole

Ytre Enebakk skole

FAKTA

Vår rolle Rådgiver samspill, prosjektledelse, byggeledelse
Oppdragsgiver Enebakk kommune
Oppdragets varighet Mars 2016 – oktober 2018
Entrepriseform Samspillsentreprise
Total prosjektkostnad 350mill inkl mva
Entreprisekostnad 220 mill eks mva
Kontraktens verdi Ca. 7,5 mill.
Størrelse 8 440 m2.

OM PROSJEKTET
Nye Ytre Enebakk skole er kommunens største investering noensinne. Prosjektet omfatter riving av eksisterende skole, etablering av midlertidig skole og bygging av ny skole på eksisterende skoletomt. Midlertidig skole ble satt opp på kun 1mnd.

Nye Ytre Enebakk skole er en fire-parallell 1-7 skole med 784 elever og cirka 70 ansatte. Dette inkluderer en enhet (Forsterket Enhet) for elever med større behov for tilpasninger. Skolen er bygget i massivtre.

Skolebygningen er samlet på tomtas øverste nivå, og trukket så langt opp mot Fylkesvei 120 som mulig, der det også er satt av plass til en drop off-løsning inn fra veien i vest. Plasseringen øverst på tomta frigjør gode, solrike og trygge utearealer i tre himmelretninger. Størstedelen av utomhusområdet ligger mot sør, der skoleplassen mellom to fløyer har rikelig med tumleplass og lekeapparater. Nærmeste nabo er idylliske Mjærvann, som kan ses fra store deler av skolen.

Utkragingen over hovedinngangen i nord danner et torg der store glasspartier gir både oversikt, gjennomsyn og lys inn i skolens arealer. Herfra kommer man inn til vestibyle, amfiet med navnet Kunnskapstrappa, mediateket og kommunikasjonslinjer til skolens andre trinninnganger på nederste nivå.

Det er bygget en flerbrukshall som et selvstendig bygg. Hallen er utført i tre, kledd med malmfuru med jernvitrolbehandling, og har en spilleflate på 412 kvadratmeter. Den skal være en ressurs for nærmiljøet utenom ordinær skoletid, og som en kuriositet kan det nevnes at hallen også er prosjektert som arena for LAN-party.

Byggeplassen, inkludert alle barna som skal begynne på skolen, var også så heldige å få besøk av Hans Majestet Kongen. Dette var en kjempe utfordring med tanke på sikkerhet, noe som ble løst veldig godt i følge kongens adjutant.

ENERGI OG MILJØ

 • Skolen er bygget i massivtre
 • Brønnpark til oppvarming
 • Skolen er kledd i malmfuru med jernvitrolbehandling
 • Hybridventilasjon – Ventilasjonsaggregatene er nedskalert til 50%, slik at resterende lufting skjer med motoriserte vinduer.
 • Fokus på lavt CO2 avtrykk
 • Kildesortering av avfall.
 • Krav til avfallshåndtering i drift.
 • Gjenbruk av bygningsmasser der mulig.
 • Grunn- og luftforurensning skal kartlegges.
 • Radonforekomster over gjeldende grenseverdier skal ikke forekomme i de nye bygningene, samt blir kartlagt for nåværende bygningsmasser.
 • Tilrettelagt for sykkelparkering.
 • Tilstrebe passivhus.
 • Prosjektet er gjennomført med BIM.

VÅR ROLLE
Rådgiver samspill, Prosjektledelse og Byggeledelse

Utlysning av konkurranse med prekvalifisering, første halvår 2015. Gjennomføring av konkurranse med løsningsforslag andre halvår 2015. Kontraktsinngåelse og samspillsfase første halvår 2016. Midlertidig skole 2. halvår 2016. Bygging 2017 – 2018. Ferdigstilt skolestart høsten 2018.

Enebakk Kongen