Byggeledelse

Din representant på byggeplassen

Byggelederen er byggherrens representant på byggeplassen og sikrer at byggeprosjekt blir som avtalt. Vi har lang erfaring med å være byggeleder, både i små og store prosjektere. God byggeledelse er en forutsetning for å lykkes med byggeprosjektet.

Byggelederen fungerer som et bindeledd mellom byggherre, entreprenørene og leverandørene. Den viktigste oppgaven er å sikre at resultatet blir slik det ble avtalt i kontrakten med entreprenør, samt sørge for at arbeidet skjer i henhold til gjeldende lover og regler.

Vi tilpasser våre tjenester til det enkelte prosjekt og byggherrens ønsker og behov.

Vi kan hjelpe deg med

  • Planlegging av og kontroll på sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA), kvalitetssikring (KS), økonomi og fremdrift
  • Definere og klarlegge grensesnitt
  • Koordinering av alle arbeidene etter den entrepriseformen som velges
  • Tilrettelegge for at byggeprosessen skal skape minst mulig forstyrrelser for omgivelsene i nærområdet
  • Samordning av aktiviteter og fremdrift mot brukere
  • Delta i koordineringsmøter
  • Bidra til korrekt og sporbar informasjon til aktuelle parter
  • 
Bidra til et godt arbeidsmiljø, og et godt og effektivt prosjektteam