Prosjekteringsledelse

Stema tilbyr våre oppdragsgivere høyt kvalifiserte prosjekteringsledere. Våre prosjekteringsledere er «drillet» i å samle og utnytte den rette kompetansen innen de forskjellige fagområdene og sørge for et samarbeidsklima som skaper god lagånd og gode prosesser.

Om ditt prosjekt er stort eller lite så kan vi tilby riktig prosjekteringsledelse.

Noen viktige momenter
  • Administrasjon, fremdriftsstyring, økonomistyring og
    organisasjonsstyring av prosjekteringsgruppen
  • Tett og god dialog med brukere
  • Sørge for nødvendige avklaringer
  • Påse at det foretas nødvendige avklaringer mot offentlige myndigheter mv.
  • Lede møter og skrive referat
  • Sikre budsjett og sørge for usikkerhetsanalyse

Prosjekteringsledelse