Prosjektledelse

Fra tegnebrettet til ferdig bygg

Å løfte et prosjekt fra tegnebrettet via byggeplass til ferdig bygg krever erfaring og godt overblikk. Stema har kompetansen som sikrer god og effektiv prosjektgjennomføring, både av små og store byggeprosjekter.

Stema leder i dag flere av landets største og mest krevende byggeprosjekter. Våre prosjekter kjennetegnes av god planlegging, tydelige mål og god samhandling mellom alle involverte parter. Vi sørger for at prosjektene realiseres til avtalt tid og pris.

Våre ansatte ser helheten og binder prosjektet sammen. 

Vi hjelper deg med
 • God styring av kvalitet, økonomi og framdrift
 • Prosjektledelse fra A til Å
 • God kommunikasjon og samhandling
 • Kvalitetsledelse
 • Tverrfaglig bredde
 • Planlegging
 • Organisering av byggeplass og prosjekt
 • Kontraktstrategi
 • Etterlevelse av gjeldende lover, forskrifter og standarder
 • SHA/HMS i henhold til byggherreforskriften
Prosjektutvikling

Vi ser mulighetene

God prosjektutvikling handler om å finne den beste løsningen ut fra kundens og prosjektets forutsetninger. Lang erfaring, kombinert med unge øyne gjør oss i stand til å se både muligheter og potensielle fallgruver.

Utvikling av eiendomsprosjekter skjer i et tett samspill mellom oppdragsgiver, bruker og prosjektutvikler. Sammen kommer vi fram til det beste prosjektforslaget ut fra behov, ressurser og rammebetingelser.

Vi kan hjelpe deg med
 • Analyser og utredninger i tidlig fase
 • Mulighetsstudier
 • Rådgivning og veiledning i eiendomsutvikling
 • Smarte og helthetlige løsninger
 • Rådgivning innen offentlig forvaltning og saksbehandling
 • Utarbeide reguleringsplan
 • Utbyggingsavtaler
 • Utarbeide byggesøknader
 • Fradelinger og sammenføyninger
 • Seksjoneringer
Prosjekteringsledelse

Skreddersydd suksess

En av de viktigste suksessfaktorene i et byggeprosjekt er godt samarbeid mellom alle involverte parter. Stemas erfarne prosjekteringsledere syr sammen prosjektet, og legger forholdene til rette, slik at byggeplassen blir et velsmurt maskineri hvor alle fag samarbeider godt.

Våre prosjekteringsledere kjenner alle fasene og fagene i et byggeprosjekt. Vi har overblikket som gjør oss i stand til å prosjektere hvert enkelt prosjekt på en tids- og kostnadseffektiv måte. Stemas skreddersøm sikrer både fremdrift, kvalitet og gir god kontroll på kostnadene. 

Vi kan hjelpe deg med
 • Administrasjon, fremdriftsstyring, økonomistyring og organisasjonsstyring av prosjekteringsgruppen
 • Tett og god dialog med aktuelle brukere
 • Sørge for nødvendige avklaringer blant annet mot offentlige myndigheter
 • Sikre budsjett og sørge for usikkerhetsanalyse
 • Lede møter og skrive referat

Prosjekteringsledelse