Prosjektutvikling

Prosjektutvikling er et samspill mellom oppdragsgiver, bruker og prosjektutvikler. Stema har spisskompetanse innenfor prosjektutvikling, sammen kommer vi fram til det beste prosjektforslaget ut fra behov, ressurser og rammebetingelser.

Stema hjelper deg med
 • Analyser og utredninger i tidlig fase
 • Rådgivning og veiledning i eiendomsutvikling
 • Mulighetsstudier
 • Smarte og helthetlige løsninger
 • Rådgivning innen offentlig forvaltning og saksbehandling
  • Utarbeide reguleringsplan
  • Utbyggingsavtaler
  • Utarbeide byggesøknader
  • Fradelinger og sammenføyninger
  • Seksjoneringer

Nye Bø skole