HMS / SHA og Ytre miljø

Alle skal trygt hjem

Helse, miljø, sikkerhet (HMS/SHA) handler til syvende og sist om å sørge for at alle ansatte kan reise trygt hjem etter endt arbeidsdag. Stemas HMS-/SHA-rådgivere arbeider etter nasjonale og internasjonale standarder.

Skadepotensialet på en byggeplass kan være betydelig, og bygg- og anleggsbransjen topper fortsatt skadestatistikkene. Viktigheten av et godt HMS- og SHA-arbeid kan derfor ikke understrekes sterkt nok. Sikkerheten til arbeiderne skal alltid komme først og være styrende for alt som skjer på byggeplassen.

Vi hjelper deg med risikovurdering, forebygging av skader, redusering av sykefravær og tap av verdier. 

HMS

Begrepet «Helse, Miljø og Sikkerhet» (HMS), er et begrep de fleste arbeidstakere og arbeidsgivere har kjennskap til og er fortrolige med. HMS omfatter helse, miljø og sikkerhet i alle arbeidssammenhenger.

SHA

Begrepet «sikkerhet, helse og arbeidsmiljø» (SHA) er forankret i forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser. Byggherreforskriften beskriver hvordan byggherren skal ivareta arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø gjennom prosjektering og gjennomføring av bygge- og anleggsarbeider. Begrepet SHA benyttes bare for denne typen arbeidsplasser.

Vi kan hjelpe deg med

  • HMS- og SHA-rådgivning, inklusiv en koordinatorrolle
  • Materialvalg, blant annet i forhold til miljøhensyn
  • Interne revisjoner (1. part)
  • Leverandør-revisjoner (2. part)
  • Ledelses management innen HMS/SHA
  • Utarbeidelse av HMS-/SHA-dokumentasjon
  • Risikostyring
  • Bedriftsrådgivning
  • Bedriftsinterne kurs