Visjon og misjon

Visjon

Vår visjon er at alle byggeprosjekter er verdens viktigste for hver enkelt kunde og derfor for oss.

Denne erkjennelsen skal oppleves i våre referanser, vår kultur, vår kompetanse, vår holdning, vår ledelse.

Misjon

Å gi prosjekteier størst mulig verdi ut av sitt prosjekt.

I et offensivt samarbeid med prosjekteier skal vi være spesialisten som sikrer prosjektets helhetlige ambisjon, utvikling, effektive ressursbruk og bærekraftige løsninger.

Vestli skole